Politika zasebnosti

Politika zasebnosti RitaSpark.com

RitaSpark.com se zavezuje, da bo ohranil vašo zasebnost na naši spletni strani. Varovanje podatkov, ki nam jih posredujete, je za nas zelo pomembno.

Pred uporabo spletnega mesta natančno preberite to politiko zasebnosti.

1. Splošne določbe

Ta politika obdelave osebnih podatkov je pripravljena v skladu z ustavo Ruske federacije, civilnim zakonikom Ruske federacije, zveznim zakonom z dne 27. julija 2006 št. 149-FZ “O informacijah, informacijskih tehnologijah in varstvu informacij”, zveznim zakonom z dne 27. julija 2006 št. 152-FZ “O osebnih podatkih” (v nadaljevanju – zvezni zakon “O osebnih podatkih”) in regulativnimi pravnimi akti Ruske federacije, sprejetimi v skladu z njimi, ter določa red obdelave osebnih podatkov in ukrepe uprave za zagotovitev varnosti osebnih podatkov.

1.1. Upravljavec si kot najpomembnejši cilj in pogoj svojega delovanja postavlja spoštovanje človekovih in državljanskih pravic in svoboščin pri obdelavi osebnih podatkov, vključno z varstvom pravic do zasebnosti, osebne in družinske skrivnosti.

1.2. Ta politika upravljavca o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: politika) velja za vse informacije, ki jih upravljavec lahko pridobi o obiskovalcih spletnega mesta RitaSpark.com (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto).

1.3. Namen tega pravilnika je zagotoviti ustrezno zaščito osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje o sebi pri uporabi spletnega mesta ali v postopku registracije, pošiljanja sporočila prek kontaktnega obrazca, pošiljanja vloge za nakup storitev.

1.4. Z registracijo na spletnem mestu in uporabo spletnega mesta uporabnik izrazi popolno strinjanje s pogoji te politike.

2. Osnovni pojmi, uporabljeni v Pravilniku:

2.1. Osebni podatki – vse informacije, ki se neposredno ali posredno nanašajo na določenega ali določenega uporabnika spletnega mesta;

2.2. Spletno mesto – skupek logično povezanih spletnih strani (spletnih dokumentov), ki se nahajajo v internetu na naslovu: https://RitaSpark.com;

2.3. Uporabnik – vsaka oseba, obiskovalec spletnega mesta, kot tudi oseba, ki je upravljavcu posredovala podatke z uporabo spletnega mesta;

2.4. Posredovanje osebnih podatkov – dejanja, katerih namen je razkritje osebnih podatkov določeni osebi ali določenemu krogu oseb

2.5. Razširjanje osebnih podatkov – dejanja, katerih namen je razkritje osebnih podatkov nedoločenemu številu oseb (prenos osebnih podatkov) ali seznanitev z osebnimi podatki neomejenega števila oseb, vključno z razkritjem osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, umestitvijo v informacijska in telekomunikacijska omrežja ali omogočanjem dostopa do osebnih podatkov na kakršen koli drug način;

2.6. Obdelava osebnih podatkov – vsako dejanje (operacija) ali niz dejanj (operacij) z osebnimi podatki, ki se izvaja z ali brez uporabe avtomatskih sredstev, vključno z zbiranjem, zapisovanjem, sistematizacijo, zbiranjem, shranjevanjem, pojasnjevanjem (posodobitvijo, spremembo), pridobivanjem, uporabo, prenosom (distribucija, zagotavljanje, dostop), depersonalizacijo, blokiranjem, brisanjem, uničenjem osebnih podatkov.

2.7. Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov s pomočjo računalniške opreme;

2.8. Informacijski sistem osebnih podatkov – zbirka osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov in informacijskih tehnologijah ter tehničnih sredstvih, ki zagotavljajo njihovo obdelavo;

2.9. depersonalizacija osebnih podatkov – dejanja, zaradi katerih postane nemogoče določiti pripadnost osebnih podatkov določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij;

2.10. blokiranje osebnih podatkov – začasna prekinitev obdelave osebnih podatkov (razen v primerih, ko je obdelava potrebna za razjasnitev osebnih podatkov);

2.11. Uničenje osebnih podatkov – dejanja, zaradi katerih postane nemogoče obnoviti vsebino osebnih podatkov v informacijskem sistemu osebnih podatkov in (ali) zaradi katerih se uničijo materialni nosilci osebnih podatkov;

2.12. Čezmejni prenos osebnih podatkov – prenos osebnih podatkov na ozemlje tuje države tujemu državnemu organu, tuji fizični osebi ali tuji pravni osebi.

3. Osebni podatki uporabnika

3.1. Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika:

– Priimek, ime in priimek.

– Elektronski naslov.

– Telefonske številke.

Zgoraj navedeni podatki so v nadaljevanju besedila Pravilnika združeni s splošnim izrazom osebni podatki.

3.2. Upravljavec obdeluje osebne podatke Uporabnikov, ki so poslali sporočilo prek kontaktnega obrazca ter se naročili na e-pošto, družbena omrežja prek ustreznih naročniških obrazcev na spletnem mestu.

3.3. Upravljavec ne obdeluje posebnih kategorij osebnih podatkov v zvezi z raso, narodnostjo, političnimi pogledi, verskim ali filozofskim prepričanjem, intimnim življenjem.

3.4. Uporabnikova privolitev v obdelavo osebnih podatkov, odobrenih za razširjanje, se izvede ločeno od drugih privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, odobrenih za razširjanje, uporabnik poda neposredno upravljavcu.

3.5. Prenos (distribucija, posredovanje, dostop) osebnih podatkov, ki jih je uporabnik odobril za distribucijo, se na zahtevo uporabnika kadar koli ustavi. Ta zahteva mora vsebovati priimek, ime, patronat (če obstaja), kontaktne podatke (telefonsko številko, elektronski ali poštni naslov) posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter seznam osebnih podatkov, katerih obdelavo je treba ustaviti. Osebne podatke, navedene v tej zahtevi, lahko obdeluje samo upravljavec, ki mu je poslana.

3.6. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki so odobreni za razširjanje, preneha veljati od trenutka, ko upravljavec prejme zahtevo.

3.7. Upravljavec namenoma ne obdeluje osebnih podatkov mladoletnih oseb. Upravljavec priporoča uporabo spletnega mesta osebam, ki so dopolnile 18 let. Odgovornost za dejanja mladoletnih oseb, vključno z njihovim nakupom storitev na spletnem mestu, nosijo zakoniti zastopniki mladoletnih oseb. Vsi obiskovalci, mlajši od 18 let, morajo pred posredovanjem kakršnih koli osebnih podatkov o sebi pridobiti dovoljenje svojih zakonitih zastopnikov. Če upravljavec ugotovi, da je pridobil osebne podatke o mladoletni osebi brez soglasja zakonitih zastopnikov, bo takšne podatke v najkrajšem možnem času izbrisal.

4. Namen obdelave osebnih podatkov uporabnika:

4.1. Za registracijo in identifikacijo na spletnem mestu

4.2. Za sklepanje, izpolnjevanje in prekinitev pogodb za plačljive storitve, ki jih je kupil uporabnik.

4.3. Za vzpostavitev in vzdrževanje komunikacije med uporabnikom in upravljavcem

4.4. Uporabniku omogočiti dostop do storitev, informacij in gradiv, ki jih vsebuje spletno mesto

4.5. Za pošiljanje oglasnih sporočil s pošiljanjem elektronske pošte 4.6.

4.6. Za pošiljanje obvestil in obveščanje Uporabnika o novih storitvah, posebnih ponudbah in dogodkih s pošiljanjem e-sporočil. Uporabnik lahko vedno zavrne prejemanje informativnih sporočil tako, da upravljavcu pošlje elektronsko sporočilo na naslednji elektronski naslov: admin@ritaspark.com s pripisom “Zavrnitev obvestil o novih storitvah in posebnih ponudbah”.

4.7. Izboljšanje kakovosti spletnega mesta in njegovega pravilnega prikaza.

4.8. Za izboljšanje kakovosti storitev za uporabnike in izboljšanje vsebine spletnega mesta, izboljšanje funkcionalnosti spletnega mesta ter ustvarjanje kakovostnih vsebin in storitev. Spletno mesto zbira in obdeluje anonimizirane podatke o obiskovalcih, vključno s piškotki (naslov IP, podatki o brskalniku, čas dostopa do spletnega mesta, naslov strani, na kateri se nahaja oglaševalski blok, referer (naslov prejšnje strani). S pomočjo teh podatkov se zbirajo informacije o dejavnostih obiskovalcev na spletnem mestu. Vendar s temi podatki ni mogoče ugotoviti identitete obiskovalca. Uporabnik lahko v brskalniku sam nastavi sprejemanje ali blokiranje piškotkov. Nesprejemanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost spletnega mesta.

4.9. Za vzdrževanje in izboljšanje storitev in razdelkov spletnega mesta se podatki o dejanjih uporabnikov na spletnem mestu zbirajo z uporabo storitev internetne statistike (Yandex Metrica in Google Analytics ter drugih).

5. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

5.1. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca so:

– pogodbe, sklenjene med upravljavcem in uporabnikom;

– zvezni zakoni, drugi pravni akti s področja varstva osebnih podatkov;

– soglasje uporabnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov, za obdelavo osebnih podatkov, odobrenih za razširjanje.

5.2. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika le, če jih uporabnik sam izpolni in/ali pošlje prek posebnih obrazcev, ki se nahajajo na spletnem mestu, ali jih pošlje upravljavcu po elektronski pošti.

Uporabnik se strinja s pogoji Politike in daje upravljavcu soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, kadar:

– izpolni obrazec za povratne informacije, vlogo za nakup storitve, vlogo za uporabo drugih storitev spletnega mesta. Šteje se, da je privolitev v obdelavo osebnih podatkov, vnesenih v polja obrazca za povratne informacije, dana v trenutku pritiska na gumb za potrditev pošiljanja vloge (gumbi se lahko imenujejo “Pošlji” in na drug podoben način).

– prijava na prejemanje informacij in novic upravljavca ter izpolnitev ustreznega obrazca na spletnem mestu. Šteje se, da je privolitev podana po označitvi polja “Soglašam z obdelavo osebnih podatkov” v trenutku pritiska na gumb “Naročite se”.

– ob oddaji vloge za sklenitev ustrezne pogodbe o storitvah (sprejem javne ponudbe) ali neposredno ob plačilu storitev po navedeni pogodbi (sprejem javne ponudbe) z označitvijo posebnega polja “Soglašam z obdelavo osebnih podatkov” ali z drugim obvestilom podobnega pomena. Posebna pisna privolitev ni potrebna.

5.3. Upravljavec obdeluje anonimizirane podatke o uporabniku, če je to dovoljeno v nastavitvah uporabnikovega brskalnika (omogočeno shranjevanje piškotkov in uporaba tehnologije JavaScript).

5.4. Uporabnik se samostojno odloča o posredovanju svojih osebnih podatkov in daje soglasje svobodno, po svoji volji in v svojem interesu. Uporabnik nosi tveganje posredovanja netočnih ali nezadostnih podatkov.

6. Postopek zbiranja, shranjevanja, prenosa in drugih vrst obdelave osebnih podatkov

6.1. Varnost osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje, je zagotovljena z izvajanjem pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov, ki so potrebni za popolno izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

6.2. Upravljavec zagotavlja varnost osebnih podatkov in sprejema vse možne ukrepe za izključitev dostopa nepooblaščenih oseb do osebnih podatkov.

6.3. Uporabnikovi osebni podatki se nikoli in pod nobenim pogojem ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primerih, povezanih z izvajanjem veljavne zakonodaje, ali če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal upravljavcu soglasje za posredovanje podatkov tretji osebi zaradi izpolnjevanja obveznosti na podlagi pogodbe civilnega prava.

6.4. V primeru ugotovljenih netočnosti v osebnih podatkih jih lahko uporabnik samostojno posodobi tako, da upravljavcu pošlje obvestilo na njegov elektronski naslov z oznako “Posodobitev osebnih podatkov”.

6.5. Obdobje obdelave osebnih podatkov je določeno z doseganjem namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani, razen če ni s pogodbo ali veljavno zakonodajo določeno drugačno obdobje.

6.6. Uporabnik lahko kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, tako da upravljavcu pošlje obvestilo po elektronski pošti na upravljavčev elektronski naslov z oznako “Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov”.

6.7. Vse podatke, ki jih zbirajo storitve tretjih oseb, vključno s plačilnimi sistemi, komunikacijskimi sredstvi in drugimi ponudniki storitev, hranijo in obdelujejo te osebe (Operaterji) v skladu z njihovo uporabniško pogodbo in politiko zasebnosti. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in/ali uporabnik se je dolžan pravočasno seznaniti z navedenimi dokumenti. Upravljavec ni odgovoren za dejanja tretjih oseb, vključno s ponudniki storitev, navedenimi v tej točki.

6.8. Prepovedi, ki jih uporabnik določi glede prenosa (razen odobritve dostopa) ter obdelave ali pogojev obdelave (razen pridobitve dostopa) osebnih podatkov, odobrenih za razširjanje, se ne uporabljajo v primerih obdelave osebnih podatkov v državnem, javnem in drugem javnem interesu, opredeljenem z zakonodajo Ruske federacije.

6.9. Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov zagotavlja zaupnost osebnih podatkov.

6.10. Upravljavec hrani osebne podatke v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, največ toliko časa, kot je potrebno za namene obdelave osebnih podatkov, razen če je rok hrambe osebnih podatkov določen z zvezno zakonodajo, pogodbo, katere stranka, upravičenec ali garant je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6.11. Pogoj za prenehanje obdelave osebnih podatkov je lahko doseganje namenov obdelave osebnih podatkov, iztek soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali preklic soglasja s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter odkritje nezakonite obdelave osebnih podatkov.

7. Čezmejni prenos osebnih podatkov

7.1. Upravljavec je pred začetkom čezmejnega prenosa osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da tuja država, na katere ozemlje se bo izvedel prenos osebnih podatkov, zagotavlja zanesljivo varstvo pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

7.2. Čezmejni prenos osebnih podatkov na ozemlja tujih držav, ki ne izpolnjujejo zgornjih zahtev, se lahko izvede le, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pisno soglaša s čezmejnim prenosom svojih osebnih podatkov in/ali izpolni pogodbo, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

8. Zaupnost osebnih podatkov

8.1. Upravljavec in druge osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni osebnih podatkov ne razkriti tretjim osebam in jih ne razširjati brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, razen če zvezni zakon določa drugače.

8.2. V nekaterih primerih (objava pričevanj) se osebni podatki uporabnika razširjajo z objavo na spletnem mestu in na straneh uradnih skupnosti v družbenih omrežjih ter na kanalu Youtube.

Za objavo mnenj se lahko obdeluje naslednji obseg osebnih podatkov: Priimek, ime, fotografija uporabnika v družabnih omrežjih.

Pred objavo povratnih informacij mora upravljavec pridobiti uporabnikovo soglasje za distribucijo. Hkrati upravljavec pojasni, kateri podatki, za katere namene in na kakšen način bodo uporabljeni. Uporabnik lahko določi prepoved, da upravljavec posreduje (razen za odobritev dostopa) in/ali obdeluje ali pogoje obdelave (razen za pridobitev dostopa) osebnih podatkov, ki jih je uporabnik odobril za razširjanje, neomejenemu številu oseb. Brez ločene informirane in zavestne privolitve uporabnika se osebni podatki ne smejo razširjati.

Soglasje k tej politiki ne vključuje soglasja za razširjanje osebnih podatkov.

8.4. Upravljavec ni odgovoren za morebitno zlorabo osebnih podatkov in povzročitev kakršne koli škode posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, zaradi

tehničnih napak v programski opremi ter v tehničnih sredstvih in omrežjih, na katere upravljavec nima vpliva;
zaradi namerne ali nenamerne uporabe upravljavčevega spletnega mesta s strani tretjih oseb za namene, ki niso predvideni;
nezagotavljanja zaupnosti gesel za dostop ali namernega prenosa gesel za dostop ali drugih informacij s spletnega mesta s strani subjekta osebnih podatkov pri uporabi spletnega mesta na druge osebe, ki nimajo dostopa do teh informacij;
nezakonita dejanja tretjih oseb za dostop do podatkov spletnega mesta, vključno z osebnimi podatki.

8.5. Upravljavec ni odgovoren za obdelavo osebnih podatkov tretjih oseb, ki jih je uporabnik spletnega mesta navedel kot svoje. Tveganje privedbe pod odgovornost v tem primeru nosi uporabnik spletnega mesta, ki je posredoval netočne podatke.

8.6. Upravljavec ne nadzira in ni odgovoren za vsebino in obdelavo informacij na spletnih straneh tretjih oseb, do katerih lahko uporabnik dostopa prek povezav, ki so na voljo na spletnem mestu upravljavca. Priporočljivo je, da se seznanite s politiko zasebnosti spletnega mesta tretje osebe.

9. Končne določbe

9.1. Uporabnik lahko pridobi pojasnila o vseh vprašanjih v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov tako, da se prek e-pošte obrne na upravljavca. Če upravljavec od uporabnika prejme sporočilo o nepooblaščeni obdelavi njegovih osebnih podatkov, bo v trenutku prejema sporočila in do razjasnitve vseh okoliščin obdelave te informacije blokiral.

9.2. Ta dokument bo odražal vse spremembe upravljavčeve politike obdelave osebnih podatkov. Politika velja za nedoločen čas, dokler je ne nadomesti nova različica.

9.3. Trenutna različica Politike je prosto dostopna na spletu na naslednjem naslovu: https://ritaspark.com/privacy-policy/.

9.4. Če se uporabnik ne strinja s to Politiko zasebnosti, ne sme uporabljati storitev spletnega mesta; v tem primeru se mora vzdržati obiska spletnega mesta.